บริการ

นโยบายการรับฝากสินค้าของทางร้าน

ที่ร้าน Madame N Luxury เราเปิดรับบริการฝากขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม ที่ยังอยู่ในสภาพดี ไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งหรือสินค้ามือสองที่ใช้ไปเป็นเวลาอันสั้น เพื่อที่จะให้ท่านมีโอกาสที่จะนำสินค้าที่ท่านไม่ได้ใช้มาเปลี่ยนเป็นเงิน พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าท่านอื่น ๆ สามารถเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นได้อีกด้วย

ขั้นตอนและข้อกำหนดในการให้บริการรับฝากขายของทางร้านมีดังต่อไปนี้

STEP-1

สินค้าที่จะนำมาฝากขายจะต้องเป็นสินค้าแบรนด์เนมแท้ ที่มาจากแบรนด์หรือดีไซเนอร์ที่เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ผู้ฝากขายจำเป็นที่จะต้องเตรียมหลักฐานในการยืนยันว่าสินค้าที่ตนนำมาฝากเป็นสินค้าแท้ เพื่อส่งให้กับทางร้านตรวจสอบ

สินค้าที่จะนำมาฝากขายจะต้องยังอยู่ในสภาพที่ดีผ่านเกณฑ์ของทางร้าน ไม่มีร่องรอยความเสียหาย หรือ การใช้งานให้เห็นเด่นชัด

ระยะเวลาในการรับฝากขายโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 90 วัน หรือจนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิก โดยราคาที่ทางร้านจะนำสินค้าของท่านไปขายจะเป็นไปตามกลไกราคาตลาด (อาจมีการปรับเปลี่ยนในภายหลัง) และเมื่อตกลงราคาที่จะรับฝากขายได้แล้ว ทางร้านจะทำการออกหลักฐานในการฝากขายให้กับผู้ฝากขาย

หากทางร้านสามารถขายสินค้าของท่านได้ ทางร้านจะติดต่อท่านไปและโอนเงินค่าสินค้าของท่านตามสัดส่วนราคาที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะฝากขาย

หากทางร้านไม่ได้ติดต่อท่านกลับไปภายใน 90 วัน เป็นหน้าที่ของผู้ฝากขายที่จะติดต่อกับทางร้าน ว่ายังคงมีความประสงค์ที่จะฝากขายสินค้าต่อไปหรือต้องการที่จะรับสินค้ากลับ

ทางร้าน Madame N Luxury ขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาเรื่องการรับฝากขายสินค้าทุกชนิด ตลอดจนการปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อตกลงในนโยบายการรับฝากสินค้า โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

การฝากขายสินค้ากับทางร้าน Madame N Luxury ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและข้อกำหนดในการให้บริการรับฝากขายของทางร้านทั้งหมด ขอให้ท่านเชื่อได้ว่าขั้นตอนการฝากขายสินค้าของทางร้านจะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและโปร่งใส

ติดต่อทางร้านเพื่อเสนอสินค้าให้ฝากขายได้ที่นี่

นโยบายการรับตามหาสินค้า

ที่ร้าน Madame N Luxury เรามีบริการรับตามหาสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมรุ่นหายาก ที่เป็นที่ต้องการสูงในท้องตลาด เพื่อให้คุณได้ครอบครองสินค้าสุดพิเศษเหล่านั้นก่อนใคร

ขั้นตอนและข้อกำหนดในการให้บริการตามหาสินค้าของทางร้านมีดังต่อไปนี้

STEP-1

สินค้าเป้าหมายจะต้องเป็นสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมของแท้เท่านั้น

ลูกค้าจะต้องวางเงินมัดเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของราคาสินค้าทั้งหมดที่ต้องการให้ทางร้านตามหา และชำระเงินอีกครึ่งที่เหลือ เมื่อทางร้านตามหาสินค้าสำเร็จ และทำการซื้อขายสินค้า

บริการการตามหาสินค้านั้นไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากที่ยืนยันกับทางร้านแล้ว ฉะนั้นหากท่านเปลี่ยนใจในภายหลัง แม้ไม่ต้องการรับสินค้าแล้ว ทางร้านก็ไม่สามารถที่จะคืนเงินมัดจำให้กับท่านได้

ทางร้านจะทำอย่างสุดความสามารถในการตามหาสินค้าที่ท่านต้องการ แต่เนื่องจากจำนวนสินค้าในตลาดนั้นมีอยู่จำกัด ทางร้านอาจจะต้องขอแจ้งยกเลิกคำขอของท่านและคืนเงินค่ามัดจำให้ หากทางร้านพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถหาสินค้าให้ท่านได้

สัญญาการรับตามหาสินค้าทุกชิ้นนั้นเป็น การรับตามหาและขายสินค้านั้น ๆ แบบครั้งเดียวจบ ความรับผิดชอบของทางร้านจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าได้รับสินค้า ทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม นอกเสียจากสินค้านั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงหรือชำรุดจากความผิดพลาดของทางร้าน

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการกับทางร้าน เราพร้อมที่จะช่วยให้ท่านได้เป็นเจ้าของสินค้าทีท่านตามหา

ติดต่อทางร้านเพื่อใช้บริการตามหาสินค้าได้ที่

บริการสปากระเป๋าและสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม

ทางร้านเปิดรับให้บริการทำสปากระเป๋า รองเท้า และสินค้าอื่น ๆ ที่อยู่ในหมวดสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม

ขั้นตอนและข้อกำหนดในการให้บริการทำสปาของทางร้านมีดังนี้

STEP-1

บริการทำสปาที่ทางร้านรับทำนั้นประกอบไปด้วย การทำความสะอาด การซ่อมแซม ปรับปรุงสินค้าให้กลับมาอยู่ในสภาพดี

ราคาค่าบริการนั้นขึ้นอยู่กับประเภทและรุ่นสินค้าที่นำมาเข้ารับการบริการ

ในการที่จะติดต่อเพื่อทำสปานั้น สามารถติดต่อผ่านช่องทางใดก็ได้ ของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, Line, Instagram หรือ ทางโทรศัพท์ โดยที่ท่านจะต้องถ่ายรูปสินค้าอย่างละเอียดส่งมาให้ทางร้าน

หลังจากที่ทางร้านได้รับรูปสินค้าแล้ว ทางร้านจะประเมินราคาในการทำสปา แล้วจึงแจ้งกลับไป

หากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงราคาในภายหลัง ทางร้านจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อน ที่จะทำสปา

ทางร้านไม่มีส่วนที่จะรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าของท่าน หากมันไม่ได้อยู่ในรูปที่ท่านส่งมาก่อนเข้ารับบริการ

ทางร้านหวังว่าจะสามารถช่วยฟื้นสภาพของที่ท่านรัก ให้กลับสู่สภาพดีดังเดิม

ติดต่อทางร้านเพื่อใช้บริการสปากระเป๋าและสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมได้ที่